Tuesday, September 30, 2014

pre-Copernican / præ-kopernikansk

stuck
in a pre-Copernican language
we agree
that the sun sets

it would anyway
even if we didn't
agree

or rather
us not agreeing
wouldn't stop
the Earth
rotating

but it's difficult getting used to

and to name it something like
“oh, our spot on Earth
is turning away from
the sun”
wouldn't make things easier

bits of history
live in our language
like horrible diseases
sleep in our DNA
like the tail
we once had
and the odd notion
that all other creatures
are ours to ab/use

but that's alright
we know what we mean
when we talk

in general

the growing darkness
is natural
let's face it
(yes, there are faces in the darkness)
with those candles
on offer at the supermarket
and the 1000
four and five armed
candlesticks
we have polished
with the grease of our thoughts
those slow and slug-like
thoughts that keep us firmly
knee deep in mud
and waste

from here we can marvel
at evolution
and pretend it doesn't
work in us

I
have been facing
the shifting of seasons
for half a century
or more
and so have you
and still the darkness
of winter
seems
scary

as I said:
it's difficult getting used to
vi sidder fast
i et præ-kopernikansk sprog
og enes om
at solen går ned

det ville den gøre alligevel
selvom vi ikke
var enige

eller rettere
vores uenighed
ville ikke standse
Jordens
rotation

men det er svært at vænne sig til

og at give det en benævnelse som
”se, vores plet på Jorden
er ved at dreje væk
fra solen”
ville ikke gøre tingene lettere

stumper af historien
lever i vort sprog
ligesom forfærdelige
sygdomme lever
i vort DNA
som den hale
vi engang havde
og den mærkelige idé
at alle andre væsener
er vores at mis/bruge

men det er i orden
vi véd hvad vi mener
når vi taler

sådan helt generelt

det voksende mørke
er naturligt
lad os se det i øjnene
(ja, mørket har øjne)
med de lys
der er på tilbud i supermarkedet
og de 1000 fire- og femarmede
lysestager
som vi har pudset
med fedtet fra vore tanker
de dér langsomme og snegle-agtige
tanker der holder os fast
i mudder og affald
til knæene

herfra kan vi stirre beundrende
på evolutionen
og lade som om at den ikke
angår os

jeg
har stået ansigt til ansigt
med årstidernes skiften
i et halvt århundrede
eller mere
ligesom dig
og stadig synes
vinterens mørke
skræmmende

som jeg bemærkede:
det er svært at vænne sig til

No comments:

Post a Comment