Saturday, September 6, 2014

Locatelli

Locatelli
(no, he's not a ninja turtle)
fits this early
September sun
which is almost
too much

dust particles
(like me)
sparkles like
the stars whence
they ultimately
came
(again like me)

even this must have been
in God's thought

somehow it's gratifying
to look up Locatelli
and see how little
is know about him
like with
Josquin Des Pres
who remains
practically a ghost
and yet is a pillar
of his art

did he sneeze like I do?
I bet
and like here
flies would enter his rooms
and die before
they found a way out

strange
really
the window where they came in
is still openLocatelli
(nej, han er ikke en ninja turtle)
passer fint
til denne tidlige
septembersol
som næsten
er for meget

støvpartikler
(som mig)
glimter som
de stjerner
de dybest set
kom fra
(igen ligesom mig)

selv dette må have været
i guds tanker

på en måde er det tilfredsstillende
at slå Locatelli op
og se hvor lidt
der vides om ham
som med
Josquin Des Pres
som praktisk talt
forbliver et spøgelse
og dog er en en søjle
i sin kunstart

nyste han ligesom mig?
det vil jeg vædde på
og som her
ville fluer komme ind i hans værelser
og dø før
de kunne finde ud igen

underligt
egentligt
det vindue de kom ind ad
er stadig åbent

Pietro Locatelli, Italian baroque composer. Here's a little what he sounds like: https://www.youtube.com/watch?v=-SVF9MKsQ7Q

No comments:

Post a Comment