Sunday, September 28, 2014

autumn / efterår

autumn comes out
a crow's beak
with that triple caw
before dawn

that's how leaves
begin to assume the colours
of their dying
and the sons and daughters
of god begin to burn
wood and wear socks
                                 (if they don't already
                                  because they're ashamed of their feet
                                  and yes, a lot of people
                                  find feet ugly)
cars begin to cough
in the morning
                                 (the closer they are to
                                  your bedroom window
                                  the worse their cough gets)
and the wind will find
every crack in the house
and every hole
in your clothes
and your food gets cold
a lot quicker

you start seeing
old kings and their entourage
hurrying across the muddy fields
weighed down by their armour
and the clouds
made from lead
and mercury
those clouds
that will eventually cover Europe
and awaken the wolves
in men
                                 (but of course
                                  if you live in a country
                                  that never had a king
                                  and never experienced
                                  medieval Europe you'd probably see
                                  something else)

and then begins a season
that isn't meant for ice-cream
...


efteråret kommer ud
af en krages næb
med det tredobbelte kra
før daggry

det er sådan bladene
begynder at antage deres døds
farver
og guds sønner og døtre
begynder at afbrænde træ
og gå med sokker
                                      (hvis de da ikke allerede gør det
                                       fordi de skammer sig over deres fødder;
                                       og jo, der er mange, der synes
                                       at fødder er grimme)
biler begynder at hoste
om morgenen
                                      (jo tættere de er på dit
                                       soveværelses-vindue
                                      desto værre bliver deres hoste)
og vinden vil finde
enhver sprække i huset
og ethvert hul
i dit tøj
og din mad bliver hurtigere
kold

du begynder at se
gamle konger og deres følge
ride hastigt over mudrede marker
tynget af deres rustninger
og skyerne
lavet af bly
og kviksølv
de skyer
der en dag vil dække Europa
og vække ulvene
i menneskene
                                      (men selvfølgelig
                                       hvis du bor i et land
                                       der aldrig har haft en konge
                                       eller oplevet europæisk middelalder
                                       vil du sandsynligvis se noget andet)

og så begynder en årstid
hvor flødeis ikke hører hjemme


1 comment:

  1. Fantastic!
    These poems just work so very well for me.
    There're odd, so I guess I am too...;-)

    ReplyDelete