Tuesday, March 3, 2015

Khari

Khari

the imaginary window
at the end of the cinema
filled with wavering sea grass
in a stream without beginning
or end

just the cooling sound
of water on this warm
summer's day

we stole a couple of hours
looking into that remote world
so much like our own

I'm not sure you were aware
of how much she looked
like you

she, the manifestation
of his guilt
and powerlessness

I froze a bit
with you beside me
and you on the screen

your despair and unease
by our latent and impossible
crime

I should have …
well, it's too late now

I never saw you
after that
only fleeting glimpses
on some station
or waiting
for a bus
and you looked
tormented

as tormented as when she
found out she wasn't real

I guess life
didn't treat you well

Khari's face
is frozen in time
yours bear traces
of it

as it should


Khari

det imaginære vindue
for enden af biografen
fyldtes af bølgende søgræs
i en strøm uden begyndelse
eller ende

kun den kølende lyd
af vand på denne varme
sommerdag

vi stjal et par timer
og kiggede ind i den dér fjerne verden
så meget lig vor egen

jeg er ikke sikker på
om du var klar over
hvor meget hun lignede dig

hun, manifestationen
af hans skyldfølelse
og magtesløshed

jeg stivnede et øjeblik
med dig ved siden af mig
og dig på lærredet

din fortvivlelse og uro
ved vor latente og umulige
forbrydelse

jeg skulle have …
det er for sent nu

jeg så dig aldrig
efter det
kun flygtige glimt
på en eller anden station
eller ventende
på en bus
og du så plaget ud

så plaget som da hun
fandt ud af at hun ikke var virkelig

måske behandlede livet
dig ikke godt

Kharis ansigt
er fastfrosset i tiden
dit bærer spor
af den

som det skulle gøre
Khari is a figure in Tarkovsky's Solaris (1972).

No comments:

Post a Comment