Tuesday, March 10, 2015

Notes about being an island / Noter om at være en ø

day 1: invisibility works both ways

1. dag: usynlighed virker begge veje

:

day 2: without warning the watch, a replica of those worn by German Stuka pilots in WWII, unleashes its Trumpets of Jericho siren

2. dag: uden varsel slipper uret, en efterligning af de ure, der blev båret af tyske Stukapiloter i 2. Verdenskrig, sin Jerikos Trompeter sirene løs

:

day 3: the clouds are stiched on with thread and there's no people in sight

3. dag: skyerne er syet på med tråd og der er ingen mennesker i sigte

:

day 4: radio silence except for a miserable looped pop song

4. dag: radiotavshed bortset fra en elendig popsang i loop

:

day 5: my lifeline ends by a bus stop

5. dag: min livsline ender ved et busstoppested


:

day 6: a boy (no, people aren't extinct) wears a green t-shirt and hops on one leg

6. dag: en dreng (nej, mennesker er ikke uddøde) har en grøn T-shirt på og hopper på eet ben


:

day 7: the reconstructed ear fills with the small-talk of an invisible stream; do I really need playing cards?

7. dag: det rekonstruerede øre fyldes af en usynlig bæks småpludren; har jeg virkelig brug for spillekort?

No comments:

Post a Comment