Friday, March 27, 2015

the learning / lærdommen

sleep followed a trail
of down-soft ice

that little by little
was taught to recognize

my his her their our feet

so not
to swallow those
walking
or those
trying
to

søvnen fulgte et spor
af dunblød is

som lidt efter lidt
lærte at genkende

min hans hendes deres vore fødder

så den ikke
ville sluge de
vandrende
eller de
der
prøvede

No comments:

Post a Comment