Friday, March 27, 2015

3rd person / 3die person

for a moment heshe falls into hisher third person dimension and gets estranged then a chair is moved and the room changes not much but enough to cause nausea shouldn't play with the moon leave it be [heshe is a crow an albatross a handle on a door creaking] for a nano second or forever bound to circle dissatisfaction and keys with no matching keyholes thrown away in Spain let's say it washes up in Nørre Vorupør and that will scare them off the tourists forget about fish and seals and [fear won't float] falls out again and touches the dry side of window running with rain


i et øjeblik falder hunhan ind i sin tredjepersonsdimension og bliver fremmedgjort så flyttes en stol og rummet forandres ikke meget men nok til at forårsage kvalme sku ikke lege med månen lad den være [hanhun er en krage en albatros et dørhåndtag der knirker] i et nanosekund eller for altid bundet til at kredse om utilfredshed og nøgler uden matchende nøglehuller smidt ud i Spanien lad os sige skyller det op i Nørre Vorupør og vil skræmme dem væk turisterne glem alt om fiskene og sælerne og [frygt kan ikke flyde] falder ud igen og rører ved den tørre side af et vindue der løber af regn

No comments:

Post a Comment