Thursday, March 26, 2015

sand


did the clouds just part to let the wind in?

along the oceans and in areas where the rain won't fall in eyes and in pockets in hourglasses and almost with certainty in abandoned houses where they come to rest the skin cells of the Earth from time to time someone will turn up with a broom or a vacuum cleaner thinking the bits and pieces of things falling apart are out of place and they will declare the coming of the world fire which (of course) won't hurt cleanersshe suffers the delusion that she isn't ageing and fills her skin with poison and starlings and travelling jelly-fish temporarily serving as salt and water containers
”something to bind me”, she says”to 1993 permanently”
the temperature of cherry blossoms
noted
on a fly's wings
delte skyerne sig lige for at lukke vinden ind?


langs havene og i områder hvor regnen ikke vil falde i øjne og lommer i timeglas og næsten med sikkerhed i forladte huse hvor de kommer for at hvile sig Jordens hudceller fra tid til anden vil en eller anden dukke op med en kost eller støvsuger fordi de synes at stumperne fra ting der falder fra hinanden ligger på et forkert sted og de vil indvarsle verdensbranden som (selvfølgelig) ikke vil ramme rengøringsfolk
hun lider under forestillingen om at hun ikke bliver ældre og fylder sin hud med gift og stære og vandrende vandmænd der tjener som vand- og saltbeholdere
”noget der kan binde mig”, siger hun ”til 1993 for bestandig”
kirsebærblomsters temperatur
noteret
på en flues vinger


No comments:

Post a Comment