Monday, February 23, 2015

The Fog Went into Schuster's Head / Tågen krøb ind i Schusters hoved

The Fog Went into Schuster's Head


it could be anything
but it was the fog
creeping into Schuster (unknown
and unapproachable)'s head
to get charged
by his energetic brain

it went in when he put down his pipe
stood up in all his might
and opened his ears

it's impossible to say
what went on in there
or how that magnificent jelly-fish
handled the fog
but it wasn't the same
when it re-entered
the world of birds and trees
whole milk and blue sneakers
right thumbs and bunions
missed appointments and lonely evenings
now very lively and tender

it went about purring
like a cat while it whispered
and sang (alternately) Schuster
(still unknown and fairly unapproachable)'s name

later in the day
as the sun sank
into the almighty mouth
of the church on the hill
it cuddled up on a man-made lake
which some say
really is a door
in a book about
the advanced geometry
of Sundays

but who knows?
fog is good
at hiding thingsTågen krøb ind i Schusters hoved


det ku' ha' været hvad som helst
men det var tågen
der krøb ind i Schuster (ukendt
og utilnærmelig)'s hoved
for at blive opladet
af hans energiske hjerne

den krøb ind da han lagde sin pibe fra sig
stod op i al sin vælde
og åbnede sine ører

det er umuligt at sige noget om
hvad der gik for sig derinde
eller hvordan den mageløse vandmand
håndterede tågen
men den var ikke den samme
da den igen gik ud i verden
blandt fugle og træer
sødmælk og blå gummisko
højre tommefingre og knyster
aftaler der glippede og ensomme aftener
nu meget livlig og øm

den gik omkring og spandt
som en kat mens den hviskede
og sang (skiftevis) Shcuster (stadig
ukendt og ret utilnærmelig)'s navn

senere på dagen
mens solen sank
ned i den almægtige mund
på kirken på højen
rullede den sig sammen
på en menneskeskabt sø
som nogle siger
i virkeligheden er en dør
i en bog om
søndagens avancerede geometri

men hvem véd?
tåge er god
til at skjule tingene

No comments:

Post a Comment