Tuesday, February 3, 2015

Missing / Savnet

Missing


I woke up not knowing
or sensing
that I had lost a river
during the night

it dawned on me long after dawn
when I was on my third coffee and cigarette
(they do go together well)

I felt something wet
in the opening of my left ear
that ear which only the night before
had been full of Santana
and Vishnu Sahasranamavali
                  (of course my right ear had been
                   full of that too)
and that Sahasranamavali of Shiva
the deva the other devas come to
for silence

I felt sorta incomplete and a bit disturbed
by the fact of being a river short
so I went looking for it
                   (and you can't begin to count the places
                    a river might hide)
and found it sucked into the pillow
or rather it was just
hiding there
saying it needed a change of scenery

“that's not the place for that” I said
and took it outside in the snow
“see, here's a lot of your friends … I guess”

“but they're all sleeping
and boring
they're still just eggs and seeds
and who knows if any of them
ever will become a stream
of some sort”

“eventually they will, my friend, eventually”

“it's cold here
get me back inside and drink me”

and I did

Savnet


jeg vågnede uden at vide
eller fornemme
at jeg havde mistet en flod
samme nat

det gik op for mig længe efter daggry
da jeg var på min tredje kaffe og smøg
(de passer altså vældig godt sammen)

jeg mærkede noget vådt
i åbningen på mit venstre øre
det øre der kun natten før
havde været fuldt af Santana
og Vishnu Saharanamavali
                (det havde det højre øre altså
                 også været)
og den Sahasranamavali der er Shivas
den deva de andre devaer kommer til
for stilhedens skyld

jeg følte mig mærkeligt ufuldstændig og urolig
ved det faktum at jeg manglede en flod
så jeg begyndte at lede efter den
                 (og du gør dig ingen forestillinger om
                  hvor mange steder en flod
                  kan gemme sig)
og fandt den opsuget i hovedpuden
eller rettere
det var dér den gemte sig
fordi, som den sagde,
den trængte til at se noget andet

”det er da ikke det bedste sted for den slags” sagde jeg
og tog den med udenfor i sneen
”se, her er mange af dine venner … formoder jeg”

”men de sover alle sammen
og de er kedelige
og de er stadig kun æg og frø
og hvem véd om nogle af dem
nogensinde vil blive til et vandløb
af en slags”

”før eller siden vil de, min ven, før eller siden”

”det er koldt herude
tag mig indenfor igen og drik mig”

og det gjorde jeg

No comments:

Post a Comment