Sunday, August 24, 2014

the marble ocean / marmorhavet

so clear
this vision of dusty pilgrims
turning into sugar fluff
at the foot of the hill

there's a sound of bells
and gnashing teeth
in the carpet
they read from

a chant for the infidels
in the cocoons hanging
from petrified clouds

those clouds
the marble ocean
spat out
when it got tired
of its own weight

maybe it's there
our limbs are woven
before we are born
and poured into
our temporary vessels

maybe
så klart
dette syn af støvede pilgrimme
der forvandles til sukkertråde
ved foden af højen

der er en lyd af klokker
og tænderskæren
i tæppet
de læser fra

en messen for de vantro
i kokonerne der hænger
fra forstenede skyer

de skyer
marmorhavet
spyttede ud
da det blev træt
af sin egen vægt

måske er det dér
vore lemmer væves
før vi fødes
og hældes i
vore midlertidige kar

måske


No comments:

Post a Comment