Wednesday, August 27, 2014

king of mud / mudderkonge

king of mud

in a land without mountains
I make a pile
of mud and misanthropy

at the top I place a stuffed sparrow
calling it an eagle
Mr. Chairman or President
and grant myself license
to step on any living thing
that I feel like

granted
it's a matter of state of mind
rather than any measure
of objectivity

but that's how it is

it's a lonely place
being a self appointed king
even lonelier
than just being a scribbling sod
arranging letters in sequences
hoping they'll form
a gate to a sensible
universe

the final morning
(there's always one of those)
I smear over
my mud-lover with water
and she loses
her nose


mudderkonge

i et land uden bjerge
laver jeg en bunke
af mudder og misantropi

på toppen sætter jeg en udstoppet spurv
og kalder den en ørn
Hr. Formand eller Præsident
og giver mig selv tilladelse
til at træde på alt levende
sådan som jeg nu
synes

indrømmet
det er et spørgsmål
om sindstilstand
mere end en objektivt
begrundet beslutning

men det' sådan det det er

det er ensomt
at være en selvudnævnt konge
endnu mere ensomt
end blot at være en skriblende stodder
der arrangeret bogstaver
i håbet om at de vil lave en dør
til et fornuftigt
univers

den sidste morgen
(der er altid én af dem)
glatter jeg
min elskerinde af mudder
ud med vand
og hun taber
sin næse
No comments:

Post a Comment