Thursday, August 28, 2014

gondola / gondol

gondola


sleep well
world

a dry rustling of wings
against the windows
of my eyes

those lakes
I couldn't swim in
but wherein the sun
and the stars threw
bits of themselves
to blind me

in this hall
the night is
there's an organ playing
the deep notes only
it's the basic web
of darkness
surrounding, nay, besieges
the budding lotus
in the seahorse's pond

'keep your mind in hell
and fear not' he said
staring at his saviour
through the demons
filling his cell

with a fraction of his faith
I could get out of bed
and into the gondola
going down the lachrymal canal
under the Bridge of (my) Sighs

in a corner of my room
a spider plays his mandolin
in praise of tiny flies
and God's saints
in a very
Italian way

all is goodgondol

sov sødt
verden

en tør raslen af vinger
mod mine øjnes
vinduer

de søer
jeg ikke kunne svømme i
men hvori solen
og stjernerne kastede
dele af dem selv
for at blinde mig

i denne hal
som natten er
spiller et orgel
kun de dybe toner
det er nattens
grundlæggende væv
der omringer, nej, belejrer
lotussen i knop
i søhestens dam

'hold dit sind i helvede
og frygt ikke' sagde han
mens han stirrede på sin frelser
gennem dæmonerne
der fyldte hans celle

med en brøkdel af hans tro
kunne jeg komme ud af sengen
og op i gondolen
der sejler ned ad tårekanalen
under Sukkenes (mine) Bro

i et hjørne
spiller en edderkop
på mandolin
en prisen af Guds helgener
på en meget
italiensk
måde

alt er godt
'keep your mind in hell and fear not' St. Silouan the Athonite

No comments:

Post a Comment