Wednesday, August 27, 2014

Age of the Ax / Øksens Tid*

the last time I poured blood
into the clock
it went faster

now it has decided
to become a minor
god of rain

'Have faith' I said
mimicking an oracle
of bees

but it's still bone dry
and I'm an eye
left in its desert

to count every
grain of sand and every step
of every lizard

and in the Age of the Ax
that's not a bad place
to be

sidste gang jeg hældte blod
i uret
gik det hurtigere

nu har det bestemt sig for
at blive en mindre
regngud

'Tro' sagde jeg
idet jeg efterlignede
et bi-orakel

men det er stadig tørt som knogler
og jeg er et øje
efterladt i dets ørken

for at tælle
ethvert sandkort og ethvert
øgle-skridt

og i Øksens Tid
er det ikke et dårligt sted
at være
* title borrowed from / titlen lånt fra "Øksens Tid" af Preben Major Sørensen

No comments:

Post a Comment