Saturday, August 2, 2014

Ipso Facto

Ipso Facto


You are permitted to say 'chair', 'cup', 'table, 'hydrometer' and such. You can name all kinds of objects but not yourself or your own name. By midday you can say only verbs untill you have eaten your lunch. Check the barometer.

Du har tilladelse til at sige 'stol', 'kop', 'bord', 'hydrometer' og sådan noget. Du kan nævne alle mulige slags objekter men ikke dit eget navn. Ved middagstid er det kun tilladt at sige verber, indtil du har spist din frokost. Tjek barometeret.Ipso Facto

- 3 and 6 -

There's a planet. Humans live on some of if. They can't live everywhere. Some will have 3 meals a day, some more, some less, others nothing. On average there are 6 insect legs in any given chocolate bar.- 3 og 6 -

Der er en planet. Mennesker lever på noget af den. De kan ikke leve over det hele. Nogle vil få 3 måltider om dagen, nogle vil få mere, nogle mindre, andre får ingenting. I gennemsnit er der 6 insektben i en hvilken som helst chokoladebar.Ipso Facto

There's free will. It's a double-edged sword. You can use it to spread liver paste on bread or to cut the grass. If you have any. At 2.40 PM the wind dies down.

Der er den frie vilje. Den er et tveægget sværd. Du kan bruge det til at smøre leverpostej på brød eller til at slå græs. Hvis du da har noget. Kl. 14.40 lægger vinden sig.Ipso Facto

The pictogram shows a running man. I don't run. I stand still going 100,000 km/hour through space. The key to my front door and the key to my mailbox are of the same make and shape.

Piktogrammet viser en mand, der løber. Jeg løber ikke. Jeg står stille mens jeg farer af sted med 100.000 km/time gennem rummet. Nøglen til min hoveddør og nøglen til min postkasse er af samme mærke og form.

No comments:

Post a Comment