Saturday, January 10, 2015

a Danish apple / et dansk æble

it's
a good solid Danish apple
Christian, of course, Lutheran
white flesh under a red skin
not pretending to be anything
but what it is
nourished by the fertile Danish soil
and the sun that shone
on the righteous kings of yore

probably picked by underpaid
Eastern European hands
but we conquered them once
and slew their four-headed god
so why not?

but it's a healthy apple
undefiled
perfect skin
not worm-eaten
in fact
it seems pure

it fits my hand perfectly
and it's roundness …
see, the curvature of the Earth
is an echo of that
perfect roundness

who cares if it has a French name?

the way it pretends to resist
my teeth or the knife
('cause my teeth aren't that good any longer)
almost as if to say:
“you have to be special to deserve me”

but finally the skin breaks
with a crack of protest
“o.k. you win
but only because I'm sacrificing myself
for a greater Danish good:
your continued well-being
and, admittedly questionable,
contribution to the nation”

bite by bite
it becomes part
of the tribe of Danes

proud
of course

to give it a chance
and a future
I toss the core
out the door
onto a vacant plot of land
and into the storm
named Egon
and its nameless
rain
det er
et godt solid dansk æble
kristent, selvfølgelig, lutheransk
hvidt kød under en rød skræl
det prøver ikke at være andet
end hvad det er
næret af den frugtbare danske muld
og solen der skinnede
på de retfærdige fortidens konger

sandsynligvis plukket af underbetalte
østeuropæiske hænder
men vi besejrede dem engang
og slog deres fire-hovede gud
so hvorfor ikke?

men det er et sundt æble
ubesmittet
perfekt skræl
ikke ormeædt
faktisk
ser det ud til
at være rent

det passer perfekt til min hånd
og dets rundhed …
se, Jordens krumning
er et ekko af den
perfekte rundhed

hvem ta'r sig så af
at det har et fransk navn?

måden hvorpå det det lader som om
detgør modstand
mod mine tænder
eller kniven
(for mine tænder er ikke så gode længere)
næsten som for at sige:
”du skal være noget særligt
for at gøre dig fortjent til mig”

men tilsidst brister skrællen
men et knæk af protest
”o.k. du vinder
men kun fordi jeg ofrer mig selv
for et større dansk gode:
dit fortsatte velbefindende
og, indrømmet usikre,
bidrag til nationen”

bid for bid
bliver det eet med
danernes stamme

med stolthed
selvfølgelig

for at give det en chance
og en fremtid
smider jeg skroget ud ad døren
på den tomme jordlod
og ud i stormen
kaldet Egon
og dens navnløse
regn

No comments:

Post a Comment