Thursday, January 15, 2015

faces - a tiny conversation / ansigter - en bitte samtale

could it be
that God ran out
of faces?

I mean faces
for people

it's just
that so many younger
ones (people, that is)
look the same
at first
and
admittedly
superficial
glance

'no, evolution and genes
will see to the diversity'
a little internal voice
tells me
'it's variations on a theme
and it will turn out
beautifully'

'of course'
I reply
'it's just that …'
'I know
don't worry
wear your new glasses
and you'll see'

and there behind the counter
at the bakery
there's a fine face
I haven't seen before

I buy the last croissant
and step out into the rain
again


kunne det være sådan
at Gud løb tør
for ansigter?

jeg mener ansigter
til mennesker

det' bare fordi
så mange yngre
(mennesker, altså)
ser ens ud
ved første
og
indrømmet
overfladiske
øjekast

'nej, evolutionen og generne
vil sørge for forskelligheden'
siger en lille
indvendig stemme
'variationer over et tema
og det vil udvikle sig
smukt'

'selvfølgelig'
svarer jeg
'det' bare dét at …'
'jeg véd det
slap af
tag dine nye briller på
så skal du se'

og dér bag disken
hos bageren
er der et fint ansigt
jeg ikke har set før

jeg køber den sidste croissant
og går ud i regnen
igen

No comments:

Post a Comment