Saturday, January 17, 2015

one-line stories / historier på een linje

he shed his religion but neither the clouds the tree or the bendy thingies you use for sealing bread bags seemed to notice


han smed sin religion fra sig men hverken skyerne træerne eller de bøjelige dimser man bruger til at lukke brødposer med syntes at lægge mærke til det

:

hoovering the hills I find a pink comb left by the ancient gnome that lives under ground

da jeg støvsuger bakkerne finder jeg en lyserød kam efterladt af den oldgamle dværg der lever under jorden

:


after a set of twin storms I check if The Dipper's still there and draw 7 circles

efter et sæt tvillingestorme tjekker jeg om Karlsvognen stadig er der og tegner 7 cirkler

:

this cigarillo’s supposedly from Sumatra my head's where it usually is

denne her cigarillo er tilsyneladende fra Sumatra mit hoved er hvor det sædvanligvis er


:


that afternoon he intended to write but out came only foam eventually taken by the wind

den eftermiddag havde han i sinde at skrive men ud kom kun skum der sidenhen blev taget af vinden

:

it's a book so heavy than when it falls it turns on all electric appliances in the house

det' en bog så tung at når den falder tænder den for alle elektriske apparater i huset

:

”This is why I was born: to try to become someone I'm not.”
”Ah, you're a good man.”

”Dette her er grunden til, at jeg blev født: for at forsøge at blive person, jeg ikke er.”
”Åh, du er et godt menneske.”

:

in that instant he became a post-modern man and knew nothing with any certainty

i det øjeblik blev han en post-moderne mand og vidste ikke noget med sikkerhed

No comments:

Post a Comment