Friday, November 14, 2014

identitrivilaty / Identitrivialtet

Identitriviality


”Ich glaube … no, I think that there's an overall resistance or dislike to be who and what you are rooted in our upbringing. I mean, why would you begin to become something or someone you're not already in your teens. And it doesn't stop there. Grown people spend a lot of time trying to look like someone else. THERE lies the downfall of humanity, I guess.”
“You really shouldn't watch that much reality tv.”
“No?”
K. takes off his Dolly Parton costume, fake tits and all.
“Maybe I should try to be Japanese instead.”
“Well, your complexion will come in handy.”
Dead whities get a little yellow with time.
“Nah, I can't stand raw fish ...”

kimonotously an autumn rain with no end
Identitrivialitet

”Ich glaube … nej, jeg tror, at der er en overvældende modstand mod eller mishag ved, at være den og hvad, du er rodfæstet i vores opdragelse. Jeg mener, hvorfor ville du anstrenge dig for, at at blive til nogen eller noget, du ikke er allerede som teenager. Og det stopper ikke der. Voksne mennesker bruger en masse tid på, at fremstå som en anden, end den de er. DER ligger menneskets fald, vil jeg tro.”
”Du skulle virkelig ikke se så meget reality tv.”
”Ikke?”
K. tager sit Dolly Parton kostume af; falske patter og hvad véd jeg.
”Måske sku' jeg prøve at blive japaner i stedet.”
”I det mindste vil din hudfarve være praktisk.”
Døde hvidlinge bli'r en smule gule med tiden.
”Næeh, jeg kan ikke udstå rå fisk ...”

kimonotont en efterårsregn uden ende


No comments:

Post a Comment