Monday, November 17, 2014

harlequin ladybird / harlekin mariehøne

on the back
of a harlequin ladybird
a fountain springs non-stop
with advice
on how to live
your life
what to do with
ginger
prayer
wi-fi
and an unfortunate
reincarnation
should you have turned out
less happy
than you imagined
when you first
became aware
you're you
and alive
having exactly
that size of feet
that fits just you

                                 might as well launch the kite from the cemetery
                                 at one level paper, string, glue and wind were as
                                 one and thus we can safely assume they will do
                                 what they can to become one again or at least
                                 they'll act according to quantum entanglement
                                 when you tickle one the others will dance when
                                 you launch the kite the wind will blow that wind
                                 that once was in the same egg/cradle/soup as
                                 the paper, string, glue and your own subtle
                                 intention to make the kite fly

the harlequin ladybird
is an invasive species
in these parts

and the fountain
will run dry
once winter
sets in

then we will melt
snowmen and -angels
down to their yellowgrey essence
på ryggen
af en harlekin-mariehøne
springer et springvand
non-stop
af råd om hvordan
du skal leve
dit liv
hvad du stiller op med
ingefær
bøn
wi-fi
og en uheldig
reinkarnation
skulle det vise sig
at du er blevet
mindre lykkelig
end du havde forestillet dig
da du først
blev bevidst om
at du er dig
med præcis
den størrelse fødder
der passer til dig

                                    kan lige så godt sætte dragen op fra kirkegården
                                    på eet plan var papir, snor, lim og vind som eet og
                                    således kan vi formode med en vi sikkerhed at de
                                    vil gøre hvad de kan for atter at blive eet eller i det
                                    mindste at de vil opføre sig i overensstemmelse med
                                    ideen om kvante-forbundethed når du kilder den ene
                                    vil de andre danse når du sætter dragen op vil vinden
                                    blæse den vind der engang var i samme æg/vugge/suppe
                                    som papiret, snoren, limen og din egen subtile intention
                                    om at få dragen til af flyve

harlekin-mariehønen
er en invasiv art
på disse kanter

og springvandet
vil løbe tør
når vinteren
sætter ind

så vil vi smelte
snemænd og -engle
ned til deres gulgrå essens


No comments:

Post a Comment