Monday, November 10, 2014

25 stars - but who's counting / 25 stjerner - men hvem tæller

I bought a packet
of 25 glowing stars
to stick on the wall
or ceiling

I thought of them as
small pieces of plast
ic holding a bit
of daylight

and let it out at
night or during tho
se days the sun is
but a whis

per or a sigh. what
was my Spanish
ancestor thinking
off settling

up here in the Nor
thern mud but of cour
se he was fleeing
poverty

and famine back then
when Napoleon
thought he'd be empe
ror of all

poor man and poor
men, women and chil
dren who'd suffer at
his bloody

expense. But now they
're there the stars on
the table by the
vitamin

C tablets (500 mg)
sickly green and a
lien-like, like stars
should be. I

now let's see if I
ever get them out
up ...jeg købte en pak
ke med 25 selvly
sende stjerner til
at klistre

på væggen eller
i loftet. jeg tænk
te på dem som små
stykker pla

stik der ku holde
på en smule dags
lys på de dage
hvor solen

blot er en hvisken
eller et suk. hvad
tænkte min spanske
forfader

på da han bosat
te sig heroppe
i det nordiske
mudder men

han flygtede self
følgelig fra fat
tigdom og sult da
Napole

on troede han
skulle være al
les kejser stakkels
mand og stak

kels mænd kvinder og
børn som skulle li
de på hans blodi
ge bekost

ning. Men nu er de
dér stjernerne på
bordet ved siden
af C vi

taminerne (500 mg)
kvalmegrønne som
stjerner skal være
så må jeg

se om jeg får sat
dem op ...

No comments:

Post a Comment