Sunday, November 29, 2015

(heritage / arv)

the rain came and went

I passed on my powder-wings
to my imaginary son

I gave him a body of old floor boards
of bits of dopamine-dogs
of eider down and rusty nails

I set a dune aflame
to signal the homeland star
that he was ready
to return in my place

my heritage is written in the water
of a desert tribe
blue-skinned and sombre
hidden in The Skin of The Goat of the All-Seeing
inside the sound of mountain-whale's song
and there it will stay
till time too takes on a body
when it will go out of itself
to find its mate


regnen kom og gik

jeg gav mine pulvervinger videre
til min imaginære søn

jeg gav ham en krop af gamle gulvbrædder
af dopaminhunde
af edderdun og rustne søm

jeg satte en klit i brand
for at sende et signal til hjemstavnsstjernen
at han var rede til
at vende tilbage i mit sted

min arv er skrevet i en ørkenstammes vand
blåhudet og dyster
gemt i Skindet af den Altseendes Ged
inde i lyden af bjerghvalens sang
og der vil den forblive
til også tiden antager et legeme
når den vil gå ud af sig selv
for at finde en mage

No comments:

Post a Comment