Sunday, November 29, 2015

By Schuster's Grace / Ved Schusters nåde

it's the forerunner of a storm
but for now it can only move a leaf
and a dead one at that
as it clings to the left eyebrow
of the man called Schuster (Schuster Majesticus)
he who makes sure that fluids mix
and yet keep their individual taste

he calls forth the name of an old king
to be thrown onto the wind as it grows
a name that will bind it to the twain hills
housing the bones of hares and deer
and fallen travellers, of restless minstrels
and jars of laughter once used
to scorn the mighty

thus things will stay in place
and poodles will remain poodles
only their shadows resembling
the beast
we fear


det er forløberen til en storm
men lige nu kan den kun bevæge et blad
og dét et dødt eet
som det klynger sig til det venstre øjenbryn
på manden, de kalder Schuster (Schuster Majesticus)
han, som sikrer, at væsker kan blande sig
uden at miste deres individuelle smag

han kalder en gammel konges navn frem
det skal kastes på vinden, mens den vokser
et navn, der vil binde den til de to høje
der huser benene af harer, og kronvildt
og faldne rejsende, af rastløse minnesangere
og krukker med latter, der engang blev brugt
til at håne de mægtige

således vil tingene forblive på deres pladser
og pudler vil forblive pudler
kun deres skygger vil ligne
uhyrerne
vi frygter

No comments:

Post a Comment