Saturday, October 25, 2014

time / tid
the time it takes
to drag a stuffed whale
on a wagon
built from corrugated iron sheets
across the puszta
with a tractor
is
the time it takes
to drag a stuffed whale
on a wagon
built from corrugated iron sheets
across the puszta
with a tractor

just like
brewing coffee

finding a fuse in the drawer
in the darkened kitchen
at night
and again you think about
getting a torch
(but you'll probably put that
in a place you'll forget)

finding that bear hair
that tickles your
left nostril

getting your feet
used to new wellies
those feet
that have enjoyed
the freedom from
socks and shoes
all through summer

the time it takes
to dig up the title
of a film
that made a deep
impression on you
30 years ago
and now you
suddenly want to watch it again
(and it's not like you
not to be able to remember)
is the time
it takes

time takes time
getting used to
and that takes
the time
it
takes
den tid det tager
at trække en udstoppet hval
på en vogn
bygget af bølgeblik
over pusztaen
med en traktor
er
den tid det tager
at trække en udstoppet hval
på en vogn
bygget af bølgeblik
over pusztaen
med en traktor

ligesom
at brygge kaffe

at finde en sikring i skuffen
i et mørkelagt køkken
om natten
mens du atter tænker på
at anskaffe dig
en lommelygte
(men den vil du sikkert
lægge et sted som du
ikke ville kunne huske)

af finde det skæghår
der kilder i det venstre
næsebor

vænne fødderne
til de nye gummistøvler
de fødder
der har har nydt sommeren
fri fra sko og strømper

den tid det tager
at finde titlen på
en film
som gjorde et dybt
indtryk på dig
for 30 år siden
og nu vil du pludselig
se den igen
(og det ligner dig ikke
ikke at kunne huske
sådan noget)
er den tid
det tager

det tager tid
at vænne sig til tiden
og det tager
den tid
det
tager


the stuffed whale scene is taken from Bela Tarr's "Werckmeister Harmoniak"

No comments:

Post a Comment