Sunday, January 8, 2017

micro / mikro


in a night's house
cloth and doom


i en nats hus
stof og dommedag


:

to avoid the Iness
a start
a meal


at undgå jegheden
en begyndelse
et måltid


:


pain of hand
perhaps it's French?


hånds smerte
måske er det fransk?


:


this place has a name.
we're strangers

dette sted har et navn.
vi er fremmede


:


took a while to get used to writing the new year's digits
now: a magpiedusk


tog et stykke tid at vænne mig til at skrive det nye års numre
nu: et skadetusmørke


:


a bit longer than a thought dusk

en smule længere end en tanke skumring

:

for a while a room full of Chopin

et øjeblik et værelse fuldt af Chopin


:


it is

duskdet er

tusmørke


:


not like winter

a smoke
&
tinned sardinesikke som vinter

en smøg
&
sardiner på dåse


:


your pain
wakes up
before you do

and your word
for it
dreamsdin smerte
vågner
før du gør

og dit ord
for den
drømmer


:


some lawns gives birth to four shadows

nogle græsplæner føder fire skygger

:


fake star

falsk stjerne


:


I say to myself:
look! magpie!

and I look.Jeg siger til mig selv:
se! skade!

og jeg kigger.


:


just enough wind alive


lige vind nok i live


:


eye movemnet

øjenbevlægese


:


c rossion

k rrosion


:

sea
-inging


hav
-endende


:


it's a competion why the ball jumps

det' en konkurrence derfor hopper bolden


:


no need for a language
facing
an orange


sprog er ikke nødvendigt
overfor
en appelsin


:


I can turn on the tv and hear voices

jeg kan tænde for tv'et og høre stemmer


:


orangeing

appelsinende


:


the village
is on a map

I am
somewherelandsbyen
er på et kort

jeg er
et sted


:


my phone camera sees me

mit telefonkamera ser mig


:


Sund
        ay

when
the cloud
issønd
       ag

når
skyen
er


:


I talk
you talk
he she and certainly it talks

tonoone
jeg taler
du taler
han hun og den og det taler helt sikkert

tilingen


:


if you say so
there's a sun
up there

up there
there's a sun
if you say so

-

(thought it was a secret )
hvis du siger det
er der en sol
deroppe

deroppe
er der en sol
hvis du siger det

-

(troede det var en hemmelighed )


:


buy the burn-outs make a circus

køb de udbrændte lave et cirkus

:No comments:

Post a Comment