Friday, March 25, 2016

the stolen noses / de stjålne næser

when you were a child
your mum and dad, grandmother and granddad,
their sisters and brothers
their friends and colleges
and every grown up person
who materialized for a while
at the end of your bed
laughing and talking aloud
and disappeared again
leaving the smell of coffee and cheroots
beer and pickled herring
cigarettes and snaps
all took your nose
or a copy of your nose

you saw it sticking out
between their index and middle fingers
and the men put their copy in a pocket
the women in their enigmatically roomy handbags
smelling of perfume and mints
and everyone left
eventually
taking away the copies of your nose
and yet it remained in your face
almost in the middle
the one original nose
the one you'll ever have
though you later learned
how make copies
of other children's noses

and from time to time the question arises:
where did they go?::::da du var barn
tog din far og din mor, bedstemor og bedstefar
deres brødre og søstre
deres venner og kolleger
og enhver voksen person
som materialiseredes for et øjeblik
for enden af din seng
mens de lo og talte højt
og forsvandt igen
efterladende lugten af kaffe og cerutter
øl og spegesild
cigaretter og snaps
alle din næse
eller en kopi af din næse

du så den stikke ud
mellem deres pegefinger og langemand
og mændene stak deres kopi i en lomme
kvinderne i sine gådefuldt rummelige håndtasker
der duftede af parfume og bolsjer
og alle gik
og tog deres kopier af din næse med sig
og dog var den stadig i dit ansigt
næsten midt i
den eneste originale næse
den eneste du nogensinde vil få
selvom du senere lærte
selv at lave kopier
af andre børns næser

og fra tid til anden dukker spørgsmålet op:
hvor blev de af?

Wednesday, March 23, 2016

something about falling / noget om at faldeand you're falling down the stairs
and the stairs descend along the back of a scarab
and the scarab's tripping on its way down the heavenly arch
and the heavenly arch falls into a cup
and the cups falls off a table with maps of uncharted lands
and the uncharted lands fall off the brow of a beggar
and the beggar falls into a bottomless sheet of paper
and the paper folds into a ship
and the ship falls over the edge of a marshmallow sea
and the marshmallow sea gets drained by a moth
and the moth flies into a mouth (singing)
and in the mouth the universe regains its shape
and the shape of the universe is calculable
but the numbers are written on waterog du falder ned ad trapperne
og trapperne går nedad lang ryggen af en skarabæ
og skarabæen snubler på vej ned ad den himmelske bue
og den himmelske bue falder ned i kop
og koppen falder ned fra et bord med kort over ikke kortlagte lande
og de ikke kortlagte lande falder af en tiggers pande
og tiggeren falder ned i et bundløst ark papir
og papiret foldes til en båd
og båden falder ud over skumfidus-havets kant
og skumfidus-havet drænes af en natsværmer
og natsværmeren flyver ind i en mund (der synger)
og i munden får universet sin form tilbage
og universets form kan man regne sig til
men tallene er skrevet på vand