Friday, March 25, 2016

the stolen noses / de stjålne næser

when you were a child
your mum and dad, grandmother and granddad,
their sisters and brothers
their friends and colleges
and every grown up person
who materialized for a while
at the end of your bed
laughing and talking aloud
and disappeared again
leaving the smell of coffee and cheroots
beer and pickled herring
cigarettes and snaps
all took your nose
or a copy of your nose

you saw it sticking out
between their index and middle fingers
and the men put their copy in a pocket
the women in their enigmatically roomy handbags
smelling of perfume and mints
and everyone left
eventually
taking away the copies of your nose
and yet it remained in your face
almost in the middle
the one original nose
the one you'll ever have
though you later learned
how make copies
of other children's noses

and from time to time the question arises:
where did they go?::::da du var barn
tog din far og din mor, bedstemor og bedstefar
deres brødre og søstre
deres venner og kolleger
og enhver voksen person
som materialiseredes for et øjeblik
for enden af din seng
mens de lo og talte højt
og forsvandt igen
efterladende lugten af kaffe og cerutter
øl og spegesild
cigaretter og snaps
alle din næse
eller en kopi af din næse

du så den stikke ud
mellem deres pegefinger og langemand
og mændene stak deres kopi i en lomme
kvinderne i sine gådefuldt rummelige håndtasker
der duftede af parfume og bolsjer
og alle gik
og tog deres kopier af din næse med sig
og dog var den stadig i dit ansigt
næsten midt i
den eneste originale næse
den eneste du nogensinde vil få
selvom du senere lærte
selv at lave kopier
af andre børns næser

og fra tid til anden dukker spørgsmålet op:
hvor blev de af?

No comments:

Post a Comment