Wednesday, March 23, 2016

something about falling / noget om at faldeand you're falling down the stairs
and the stairs descend along the back of a scarab
and the scarab's tripping on its way down the heavenly arch
and the heavenly arch falls into a cup
and the cups falls off a table with maps of uncharted lands
and the uncharted lands fall off the brow of a beggar
and the beggar falls into a bottomless sheet of paper
and the paper folds into a ship
and the ship falls over the edge of a marshmallow sea
and the marshmallow sea gets drained by a moth
and the moth flies into a mouth (singing)
and in the mouth the universe regains its shape
and the shape of the universe is calculable
but the numbers are written on waterog du falder ned ad trapperne
og trapperne går nedad lang ryggen af en skarabæ
og skarabæen snubler på vej ned ad den himmelske bue
og den himmelske bue falder ned i kop
og koppen falder ned fra et bord med kort over ikke kortlagte lande
og de ikke kortlagte lande falder af en tiggers pande
og tiggeren falder ned i et bundløst ark papir
og papiret foldes til en båd
og båden falder ud over skumfidus-havets kant
og skumfidus-havet drænes af en natsværmer
og natsværmeren flyver ind i en mund (der synger)
og i munden får universet sin form tilbage
og universets form kan man regne sig til
men tallene er skrevet på vand


No comments:

Post a Comment