Saturday, August 6, 2016

the crossing / overgangen


really, I did cross the street
for no other reason and with no
other purpose than to cross
the street and to be able to say
that I crossed the street with
no other purpose than the crossing
itself

write it on the grass above my bones
if you'd like or just write on the grass
a poem or an everyday sentence
of everyday words like: ”oh, it's raining again”
and ”no, bus number 3 stops over there”
using green ink and drops
of a decent espresso

det' sandt, jeg gik over gaden
uden anden grund og uden
andet formål end at gå over
gaden og for at kunne sige
at jeg gik over gaden uden
andet formål end selve
overgangen


skriv det på græsset over mine ben
hvis du har lyst eller skriv på græsset
et digt eller en hverdagssætning
med hverdagsord som ”nå, det regner igen”
og ”nej, bus nummer 3 stopper dérovre”
med grønt blæk og dråber
af en anstændig espressp

No comments:

Post a Comment