Sunday, June 5, 2016

Schuster's Head Aquarium / Schusters Hovedakvarie

Dr. Alfred Schuster
acquired one too
one of those detached heads
in an aquarium
with a tiny castle and a treasure chest
giving off bubbles

an accessory a la mode

he placed it opposite his desk
to have someone
he could talk to
and air his ideas for comments
while working on his paper
about the children
with tree seeds in their heads
those who were living
in his asylum called Paradise

but it was a stupid head
it knew nothing
Schuster didn't already know
and could only talk about matters
that didn't matter
and yet it did one day say something
that got the doctor thinking

“Do you plan to make a park
of those children as the seeds
begin to sprout? If so, don't
forget a playground and a fountain,
oh, and an ice cream shop. That's
what's important with parks”.

Schuster fed the head with Head Fodder
of the best kind
and went into the dormitory
to water the children

that night they dreamt of rain


..::..::..::..


Dr. Alfred Schuster
anskaffede sig også et
eet af de dér løsrevne hoveder
i et akvarie
med et bette slot og en skattekiste
der kom bobler ud af

en indretningsting a la mode

han satte det overfor sit skrivebord
for at have nogen
han kunne tale med
og lufte sine ideer for eventuelle kommentarer
mens han arbejdede på sin afhandling
om børnene
med træfrø i sine hoveder
dem, der boede på hans børnehjem
kaldet Paradis

men det var et dumt hoved
det vidste ikke noget
Schuster ikke allerede vidste
og kunne kun tale
om ligegyldigheder
og dog sagde det en dag én ting,
der fik doktoren til at tænke

”Planlægger du at lave en park
af de børn, når frøene
begynder at spire? I så fald
må du ikke glemme en legeplads og et springvand
og forresten heller ikke en iskagebod.
Det er det, der er det vigtige,
hvad angår parker”.

Schuster fodrede hovedet med Hovedfoder
af den bedste slags
og gik ind på sovesalen
for at vande børnene

den nat drømte de om regn

No comments:

Post a Comment