Sunday, October 4, 2015

Fanfare

the SevenPlaceSaint pierces the leather bread
left for the wisest of beetles
in the shirt he wore
just before becoming a horn

a fanfare that will soon be his prison
solidifies as it reaches
the top of the spire

serotonin-bridges cross
the sleepless lawn
still hugging wet footprints
and my birds empty
of mornings

thus we become the broken
who will get up at night
to bottle moonlight 
and shadow-ink
SyvStedsHelgenen genneborer læderbrødet
der var efterladt til de viseste biller
i den skjorte han bar
før han blev et horn

en fanfare der snart vil blive hans fængsel
bliver solid og fast
da den når
toppen af spiret

serotoninbroer krydser
den søvnløse plæne
der stadig krammer våde fodspor
og mine fugle tømmes
for morgener

således blir vi de nedbrudte
som vil stå op om natten
for at fylde månelys
og skyggeblæk
på flaske


1 comment: