Sunday, October 4, 2015

Dew / Dugthe pulseweb emerging
from a lizards wave-gaze
connects a hand
with a mountain
and the road home
becomes bearable

angel-envelopes pass
through a red velvet room
with the death-thorns
of our third person being

we're sketches
drawn in dew
by dew
and we run down
the windows of a butterfly-sphere

sometimes
it's only by prayer
the granite river
will run


pulsvævet der kommer ud
fra et firbens bølge-syn
forbinder en hånd
med et bjerg
og vejen hjem
bliver udholdelig

englekuverter går gennem
et rødt fløjlsværelse
med vor tredjepersons
dødstorne

vi er skitser
tegnet i dug
af dug
og vi løber ned ad vinduerne
i en sommerfuglesfære

nogle gange
er det kun ved bøn
at granitfloden
vil flyde

2 comments: