Saturday, August 26, 2017

taken / taget

he was taken from
his mother at a young age
by 25 rebel pelicans
and dumped in the cafeteria

in a faraway shopping centre
where no thinking man
or woman
would dream of being seen

and yet they were there
and continued asking each other
where they were
and how they got there

and why the menu
was one seemingly endless
string of spaghetti
without ketchup

:

han blev taget
fra sin mor i en ung alder
af 25 rebelske pelikaner
og dumpet i et cafeteria

i et shoppingcenter langt borte
hvor ingen tænkende mand
eller kvinde
kunne drømme om at blive set

og dog var de der
og spurgte konstant hinanden
hvor de var og hvordan
de var kommet dertil

og hvorfor menuen bestod
af et tilsyneladende endeløst
stykke spaghetti
uden ketchup


No comments:

Post a Comment