Sunday, May 24, 2015

theeth / tænder


as the sun
goes down
I eat an apple
with a knife

just like my
father's father did

sometimes it's just
a matter of te th
                       e

mens solen
går ned
spiser jeg et æble
med en kniv

ligesom
min farfar gjorde

nogle gange er det blot
et spørgsmål
om tæn er
            d

No comments:

Post a Comment