Saturday, April 2, 2016

Then / DaThen

the writing won't skip your grave. when it follows you, you run the risk of being erased. or rewritten. the horizon is a loosely drawn jaw of a saint resting. don't mention the ravens, not them, they'll take your eyes out and night will ooze from their sockets and drain you. perhaps then you will swap your I for something useful; a carrot, a galaxy, a tin opener.
Da

skriften vil ikke gå forbi din grav. når den følger dig, løber du risikoen for at blive visket ud. eller skrevet om. horisonten er en løst tegnet kæbe på en hvilende helgen. nævn ikke ravnene, ikke dem, de vil tage dine øjne ud og natte vil sive fra hulerne og dræne dig. måske vil du da bytte dit jeg til noget nyttigt: en gulerod, en galakse, en dåseåbner.

Friday, April 1, 2016

the pollen shooting boy / pollenskyderdrengen


he waits there
under the still naked birch
the pollen shooting boy
with his cartridges
of all the trees' and bushes' and flower's mating-dust

he is waiting for the right time
which is now, now and now
between showers
to shoot them into the air
like invisible firework exploding
to cover every possible stigma
and tease human mucus gland
to say by deed
'You are nature too'

as if ...

when we break we break into dust
and mingle with the powder
of the universe
forming lumps
in the pockets of the living

and we return through the mouths
of every singing being


...:::...:::...han venter dér
under den stadig nøgne birk
pollenskyderdrengen
med sine patroner
af alle træernes og buskenes og blomsternes parrings-støv

han venter på det rigtige tidspunkt
som er nu, nu og nu
mellem bygerne
for at skyde dem ud i luften
som usynligt fyrværkeri der eksploderer
for at dække ethvert muligt støvfang
og drille menneskers slimhinder
for at sige ved handling
'Du er er også natur'

som om ...

når vi går i stykker er det som støv
der blandes
med universets pulver
og vi bli'r til klumper
i de levendes lommer

og vi vender tilbage gennem mundene
af alle syngende væsener