Friday, January 29, 2016

one-line poems / een-linje digte


crumbles fall out the tobacco pouch and another war starts up

smulder falder ud af tobakspungen og endnu en krig begynder

:

it's extinct that butterfly made of mercury

den er uddød den sommerfugl lavet af kviksølv

:

you cannot talk to them their OCD circles around pinheads

du kan ikke tale til dem deres OCD cirkler omkring nålehoveder

:

”we can't just sit here let's go be indifferent somewhere with chaos"

”vi kan ikk' bare sidde her lad os gå hen og være ligeglade et sted med kaos"


:

across the sky a dead finger writes ”Unknow” and we become the shoes of the hills

hen over himlen skriver en død finger ”Uvid” og vi bliver højenes sko

:

in those in-between years they think they're pop songs then they fall

i de dér mellem-år tror de de er popsange så falder de

:

left unattented we'll merge with the stains on the table the ones that look like us

overladt til os selv bliver vi eet med pletterne på bordet dem der ligner os

:

while the ocean fills up with humans they make cakes that look like flowers

mens havet fyldes op af mennesker laver de kager der ligner blomster

:

in the first world they think about what not to eat and have already ticked off chairs and bridges


i første verden spekulerer de på hvad de ikke skal spise og har allerede hakket stole og broer af

Saturday, January 23, 2016

(scarecrow / fugleskræmsel)

a blue stone
a red one
and a grey
soaked in spacefluid
nameless
and dug out
from your left eye
may just contain
the tunes
that made you

                       finger. you know it. you're connected
                       to the dusteagles we covered in honey.
                       to the cloudlizards in the graves. to
                       the small bone in the ocean. to the moment
                       you realise you cannot let gravity
                       find you.

and you released
your tracks
from the snowmudgravelwater
and hid
them

the rest
is a nail
in
a board
in
a scarecrow:::::::::::::::::::::


en blå sten
en rød een
og en grå
dyppet i rumvæske
navnløse
og gravet ud
af dit venstre øje
kan måske kun indeholde
de sange
der lavede dig

                       finger. du véd det. du er forbundet
                       til støvørnene vi oversmurte med honning.
                       til skyøglerne i gravene. til den lille knogle
                       i havet. til øjeblikket hvor du indser, at du
                       ikke kan lade tyngdekraften finde dig.

og du befriede
dine spor
fra snemuddergrusvandet
og gemte
dem

resten
er et søm
i
et bræt
i
et fugleskræmsel

Sunday, January 3, 2016

(cross of birds / kors af fugle)

we stood in Milky Way up to our knees
and shovelled wolves' howls
into the veintunnel
beneath
the dissolving sea

a cross of birds sealed
our wounds
self inflicted
but wounds
nevertheless

an afterthought chiselled
in fish and fishermen's eyes
(where what is left
of the once roaring ocean rolls)

a sense of fatedoors opening
for the penflame
writing our endless
meantime:::---:::---:::---:::---:::---:::---:::---


vi i Mælkevej op til knæene
og skovlede ulvehyl
ned i venetunnelen
under
havet i opløsning

et kors af fugle
forseglede vore sår
selvpåførte
men ikke desto mindre
sår

en eftertanke mejslet
i fisk og fiskeres øjne
(hvor det der er tilbage
af den engang brølende hav ruller)

en fornemmelse af at skæbnedøre åbner sig
for penneflammen
der skriver vor uendelige
midlertidighed