Saturday, October 25, 2014

time / tid
the time it takes
to drag a stuffed whale
on a wagon
built from corrugated iron sheets
across the puszta
with a tractor
is
the time it takes
to drag a stuffed whale
on a wagon
built from corrugated iron sheets
across the puszta
with a tractor

just like
brewing coffee

finding a fuse in the drawer
in the darkened kitchen
at night
and again you think about
getting a torch
(but you'll probably put that
in a place you'll forget)

finding that bear hair
that tickles your
left nostril

getting your feet
used to new wellies
those feet
that have enjoyed
the freedom from
socks and shoes
all through summer

the time it takes
to dig up the title
of a film
that made a deep
impression on you
30 years ago
and now you
suddenly want to watch it again
(and it's not like you
not to be able to remember)
is the time
it takes

time takes time
getting used to
and that takes
the time
it
takes
den tid det tager
at trække en udstoppet hval
på en vogn
bygget af bølgeblik
over pusztaen
med en traktor
er
den tid det tager
at trække en udstoppet hval
på en vogn
bygget af bølgeblik
over pusztaen
med en traktor

ligesom
at brygge kaffe

at finde en sikring i skuffen
i et mørkelagt køkken
om natten
mens du atter tænker på
at anskaffe dig
en lommelygte
(men den vil du sikkert
lægge et sted som du
ikke ville kunne huske)

af finde det skæghår
der kilder i det venstre
næsebor

vænne fødderne
til de nye gummistøvler
de fødder
der har har nydt sommeren
fri fra sko og strømper

den tid det tager
at finde titlen på
en film
som gjorde et dybt
indtryk på dig
for 30 år siden
og nu vil du pludselig
se den igen
(og det ligner dig ikke
ikke at kunne huske
sådan noget)
er den tid
det tager

det tager tid
at vænne sig til tiden
og det tager
den tid
det
tager


the stuffed whale scene is taken from Bela Tarr's "Werckmeister Harmoniak"

Friday, October 24, 2014

October note / en note i oktober

gotta use that insomnia for somethinglast October
was bit like this one
or
this one is a bit like …
you know
just warmer

there's still
a war on out there
making things odder
here
still some religious fanatics
making life hell
for others
for their version
of paradise

same as always
same old

#

oh, the wolf returned
(or did it? no one has said anything
for quite a while)
to our Northern Mud Bank

#

between
Satantango and Damnation
I find a dead beetle

quite fitting
really

I keep saying to myself
“It's time you set aside
a day for that tango”
and maybe this winter
I will

gotta use that insomnia
for something

eh?
jeg må da bruge den søvnløshed til noget
sidste oktober
var næsten som denne her
eller
denne her er næsten som …
du véd
blot varmere

der er stadig
en krig derude
der gør tingene mærkeligere
her
stadig nogle religiøse fanatikere
der gør livet
til et helvede
for andre
for deres egen version
af paradis

det samme som altid
det samme gamle


#

åh ja, ulven vendte tilbage
(eller gjordet den? ingen har sagt noget
i et stykke tid)
til vores nordlige mudderbanke

#

mellem
Satantango og Damnation
finder jeg en død bille

ret passende
egentlig

jeg bli'r ved med at sige
til mig selv
”Det er på tide
du sætter en dag af
til den tango”
og måske sker det
denne vinter

jeg må da bruge
den søvnløshed
til noget

ikk'?


Thursday, October 16, 2014

the land at night / landet om natten

the night train passes
a round-about
floating in the middle
of practically
nowhere
in the dark
out there where people
only use the land
by day

now it's an island
of light
adorned with metal palms
shedding their barren seeds
of neon photons

no
no one
walks here

no
one
enjoys the reassuring
stability of the soil
cover with tarmac
and concrete

no one
bends their knees
or jumps on the spot
to enjoy
the firm ground


no boy
stretches out his arms
and run
being an aeroplane
sounding like a boy
who tries to sound
like an aeroplane

no girl
tries to sing
as loud
as the long gone lark
or draws a mystic
hopscotch grid
that will lead
to grandma's house

further along the track
scattered lights
shows there's electricity
but it's no promise
of life

I have to imagine thatnattoget passerer
en rundkørsel
der flyder midt i
praktisk talt
intetsteds
i mørket
herude hvor mennesker
kun bruger landet
om dagen

nu er den en ø
af lys
smykket med metalpalmer
der spreder sine golde frø
af neonfotoner

nej
ingen
går her

ikke
én
nyder den beroligende
stabilitet af jorden
dækket af asfalt
og beton

ikke én
bøjer knæene
eller hopper på stedet
i glæde over
den faste grund

ingen dreng
strækker sine arme ud
og løber
mens han er en flyvemaskine
der lyder som en dreng
der prøver at lyde
som en flyvemaskine

ingen pige
prøver at synge
som lærken
der for længst er væk
eller tegner en mystisk
hinkerude
der vil ende i
bedstemors hus

længere ude af sporet
viser spredte lys
at der er elektricitet
men der er intet løfte
om live

det må jeg forestille mig